Bostadsförteckning över DAVID 35  Typ Trappor Storlek
Östra Förstadsgatan 21, 211 31 Malmö      
1101 4 rum o kök 1 94 m2
1102 3 rum o kök 1 99 m2
1103 2 rum o kök 1 66 m2
1104 4 rum o kök 1 105 m2
1201 4 rum o kök 2 94 m2
1202 3 rum o kök 2 99 m2
1203 2 rum o kök 2 66 m2
1204 4 rum o kök 2 105 m2
1301 4 rum o kök 3 94 m2
1302 3 rum o kök 3 99 m2
1303 2 rum o kök 3 66 m2
1304 4 rum o kök 3 105 m2
1401 4 rum o kök 4 91 m2
1402 3 rum o kök 4 95 m2
1403 2 rum o kök 4 62 m2
1404 4 rum o kök 4 100 m2
Bostadsförteckning över DAVID 36 Typ Trappor Storlek
Fredriksbergsgatan 10A, 212 11 Malmö      
1102 3 rum o kök 1 72 m2
1201 3 rum o kök 2 72 m2
1301 3 rum o kök 3 72 m2
1401 2 rum o kök 4 77 m2
1402 2 rum o kök 4 56 m2
Östra Förstadsgatan 23A, 211 31 Malmö      
1101 3 rum o kök 1 86 m2
1201 3 rum o kök 2 86 m2
1301 3 rum o kök 3 86 m2
1401 2 rum o kök 4 61 m2
1402 1 rum o kök 4 30 m2
Östra Förstadsgatan 23B, 211 31 Malmö      
1101 3 rum o kök 1 72 m2
1102 2 rum o kök 1 63 m2
1201 3 rum o kök 2 72 m2
1202 4 rum o kök 2 122 m2
1301 3 rum o kök 3 72 m2
1302 4 rum o kök 3 122 m2
1401 1 rum o kök 4 50 m2
1402 2 rum o kök 4 70 m2
       
Bostadsförteckning över MALTE 24 Typ Trappor Storlek
Fredriksbergsgatan 12, 212 11 Malmö      
1101 2 rum o kök 1 60 m2
1102 2 rum o kök 1 58 m2
1103 1 rum o kök 1 46 m2
1104 2 rum o kök 1 58 m2
1201 2 rum o kök 2 60 m2
1202 2 rum o kök 2 64 m2
1203 1 rum o kök 2 46 m2
1204 2 rum o kök 2 58 m2
1301 2 rum o kök 3 60 m2
1302 2 rum o kök 3 64 m2
1303 1 rum o kök 3 46 m2
1304 2 rum o kök 3 58 m2
1401 2 rum o kök 4 60 m2
1402 2 rum o kök 4 64 m2
1403 1 rum o kök 4 46 m2
1404 2 rum o kök 4 58 m2
1501 1 rum o kök 5 32 m2
1502 2 rum o kök 5 48 m2
1503 2 rum o kök 5 59 m2
1504 2 rum o kök 5 53 m2
1601 2 rum o kök 6 65 m2
1602 2 rum o kök 6 49 m2
Fredriksbergsgatan 14, 212 11 Malmö      
1001 2 rum o kök BV 50 m2
1101 2 rum o kök 1 53 m2
1102 2 rum o kök 1 54 m2
1201 2 rum o kök 2 53 m2
1202 2 rum o kök 2 54 m2
1301 3 rum o kök 3+4 75 m2
1302 3 rum o kök 3+4 76 m2
Östra Förstadsgatan 26, 211 31 Malmö      
1101 3 rum o kök 1 92 m2
1102 2 rum o kök 1 64 m2
1201 4 rum o kök 2 94 m2
1202 2 rum o kök 2 66 m2
1301 4 rum o kök 3 94 m2
1302 2 rum o kök 3 66 m2
1401 6 rum o kök 4+5 169 m2
1402 4 rum o kök 4+5 119 m2
Bostadsförteckning över Tjäderhönan 1 Typ Trappor Storlek
Möllevångsgatan 33B, 214 20 Malmö      
1001 3 rum o kök BV 68 m2
1101 3 rum o kök 1 69 m2
1201 3 rum o kök 2 69 m2
1301 3 rum o kök 3 69 m2
Möllevångsgatan 33C, 214 20 Malmö      
1001 1 rum o kök BV 31 m2
1101 4 rum o kök 1 97 m2
1201 4 rum o kök 2 97 m2
1301 4 rum o kök 3 97 m2
Möllevångsgatan 33D, 214 20 Malmö      
1101 2 rum o kök 1 83 m2
1201 2 rum o kök 2 83 m2
1301 3 rum o kök 3 108 m2
Möllevångsgatan 33E, 214 20 Malmö      
1101 4 rum o kök 1 92 m2
1201 4 rum o kök 2 92 m2
1301 4 rum o kök 3 92 m2
Möllevångsgatan 33F, 214 20 Malmö      
1001 3 rum o kök BV 71 m2
1101 3 rum o kök 1 73 m2
1201 3 rum o kök 2 73 m2
1301 3 rum o kök 3 73 m2
Bostadsförteckning över Blosset 4 Typ Trappor Storlek m2
Kristianstadsgatan 41A, 214 35 Malmö      
1001 2 rum och kök BV 53 m2
1101 3 rum och kök 1 83 m2
1201 3 rum och kök 2 83 m2
1301 3 rum och kök 3 83 m2
Kristianstadsgatan 41B, 214 35 Malmö      
1001 2 rum och kök BV 53 m2
1002 2 rum och kök BV 49 m2
1101 2 rum och kök 1 72 m2
1102 2 rum och kök 1 68 m2
1201 2 rum och kök 2 72 m2
1202 2 rum och kök 2 68 m2
1301 2 rum och kök 3 72 m2
1302 2 rum och kök 3 68 m2
1401 4 rum och kök 4 97 m2
1402 3 rum och kök 4 77 m2
Kristianstadsgatan 41C, 214 35 Malmö      
1002 2 rum och kök BV 55 m2
1003 2 rum och kök BV 49 m2
1004 2 rum och kök BV 60 m2
1101 3 rum och kök 1 90 m2
1102 2 rum och kök 1 56 m2
1103 2 rum och kök 1 50 m2
1201 3 rum och kök 2 90 m2
1202 2 rum och kök 2 56 m2
1203 2 rum och kök 2 50 m2
1301 3 rum och kök 3 90 m2
1302 2 rum och kök 3 56 m2
1303 2 rum och kök 3 50 m2
Nobelvägen 32A, 214 33 Malmö      
1001 3 rum och kök BV 75 m2
1101 3 rum och kök 1 75 m2
1201 3 rum och kök 2 75 m2
1301 3 rum och kök 3 75 m2
Nobelvägen 32B, 214 33 Malmö      
1001 2 rum och kök BV 72 m2
1101 2 rum och kök 1 72 m2
1201 2 rum och kök 2 72 m2
1301 2 rum och kök 3 72 m2
Bostadsförteckning över Roslagen 3 Typ Våning Storlek m2
Sigtunagatan 4A, 214 29 Malmö      
1001 2 rum och kök BV 47 m2
1002 2 rum och kök BV 69 m2
1003 2 rum och kök BV 69 m2
1101 3,5 rum och kök 1 101 m2
1102 2,5 rum och kök 1 69 m2
1103 2 rum och kök 1 69 m2
1201 3,5 rum och kök 2 101 m2
1202 2,5 rum och kök 2 69 m2
1203 2 rum och kök 2 69 m2
1301 3,5 rum och kök 3 101 m2
1302 2,5 rum och kök 3 69 m2
1303 2 rum och kök 3 69 m2
Sigtunagatan 4B, 214 29 Malmö      
1001 2 rum och kök BV 61 m2
1002 1,5 rum och kök BV 42 m2
1101 3,5 rum och kök 1 89 m2
1102 3 rum och kök 1 77 m2
1201 3,5 rum och kök 2 89 m2
1202 3 rum och kök 2 89 m2
1301 3,5 rum och kök 3 89 m2
1302 3 rum och kök 3 77 m2